سمینار دکتر سروش دباغ در ونکوور، دانشگاه بریتیش کلمبیا

dabagh

آب در یک قدمیست; زندگی در اینجا و اکنون به روایت سپهری و اکهارت

این رویداد با همکاری آکادمی مولانا و بنیاد سهروردی برگزار میشود

زمان: دوشنبه 17 اکتبر 7 تا 9 شب

مکان:  BUCH A 104, UBC


TypeTwitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!